Start > Zamówienia publiczne > Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS. SAiK 260.30.2019

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
na organizację jednodniowych wycieczek rodzinnych w ramach projektu „Klub Świetliki”

zapytanie ofertowe