Start > Zamówienia publiczne > Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS. SAiK 260.157.2018
o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

na poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne w Placówce Wsparcia Dziennego

Zamawiający – Gmina Michałowice Reguły Al. Powstańców Warszawy 1 , 05-816 Michałowice, NIP 534-24-80-595, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

treść zapytania

formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS. SAiK 260.156.2018
o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
na przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli i rodziców szkół w Gminie Michałowice
Zamawiający – Gmina Michałowice Reguły Al. Powstańców Warszawy 1 , 05-816 Michałowice,

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 260-196/2018

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, dalej zwany
„Zamawiającym” zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej
na przeprowadzeniu cyklu superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych,
asystenta rodziny oraz wychowawców placówki wsparcia dziennego „Klub świetliki”.

 

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy