Start > Rodzina 3+ > Gminna KDR > informacja dla firm

Program osłonowy dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice "Rodzina 3+"

Informacje dla firm i przedsiębiorców chcących przystąpić do programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice.

Wróć