podsumowanie akcji "podziel się z sąsiadem"

W dniach 9-25 marca odbyła się akcja „Podziel się z Sąsiadem” współorganizowana z Hufcem ZHP Pruszków. Podczas zbiórki w Przedszkolu Gminnym w Michałowicach oraz w dziesięciu sklepach spożywczych na  terenie Gminy była zbierana pomoc w formie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców.

Więcej...

szkolenie z pediatrycznej pierwszej pomocy

Zapraszamy rodziców na szkolenie z zakresu pediatrycznej pierwszej pomocy

Więcej...

Seminarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium dotyczącym wyzwań w rozwoju społeczności lokalnych związanych z migracjami i nowymi mieszkańcami, którzy napływają do lokalnych społeczności. Organizatorami są Stowarzyszenie CAL, Ziarno, BORIS oraz GOPS Michałowice. Czas i miejsce - 25 kwietnia 2018 godz 10.30 -15.00 Warszawa Centrum Paca

Więcej...

Szkolenie "Pierwsza pomoc" dla Wolontariuszy

Chętnych wolontariuszy zapraszamy na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Więcej...

Zmiana wysokości opłaty za wydanie duplikatu KDR

Od 01 marca 2018 roku kwota opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 9,40 zł., opłata za domówienie drugiej formy Karty nie uległa zmianie i wynosi 9,21 zł.

Więcej...