Apel -pomoc dla powodzian

 

Na terenie gminy Michałowice organizowane są zbiórki darów pierwszej potrzeby dla osób pokrzywdzonych powodzią.

Zbierane będą przede wszystkim:
- woda pitna w butelkach,
- środki czystości i higieniczne,
- artykuły spożywcze o przedłużonej trwałości ,
- nowe koce, śpiwory, odzież

Miejsca zbiórek:

* od 24 maja do 27 maja 2010

Komorów - Zespół Szkół Ogólnokształcących; ul. M. Dąbrowskiej12/20; w godz. 8-15
Michałowice – Kościół WNMP, ul. Szkolna

* w dniach 24-27 maja 2010 , w godz. 16-20
(bez koców, śpiworów i odzieży)


Nowa Wieś – Przedszkole, ul.Główna 96
Komorów – Stara Cukiernia, ul. Bankowa 1
Pęcice Małe – ul. Konopnickiej 2
Suchy Las – ul. Ks. Woźniaka 44
Reguły – ul. Działkowa 20
Sokołów – ul. Rodzinna 38
Pęcice- ul. Parkowa 27
Michałowice- ul. Topolowa 18
Opacz Kolonia - ul. Łąkowa 11

Organizatorami zbiórek są:
Gmina Michałowice, dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, Parafia WNMP, stowarzyszenie K-40 oraz Stowarzyszenie Wszyscy Razem.

Więcej...

Spotkanie dla rodziców dzieci z autyzmem

W każdej gminie jest kilka lub kilkanaście osób dotkniętych autyzmem. Napotykają one wiele trudności, aby otrzymać kompleksową pomoc w ich trudnej sytuacji. Dlatego też ważne jest aby połączyć wiedzę i doświadczenie rodzin przez wiele lat opiekujących się osobami z autyzmem z oczekiwaniami tych rodzin, w których autyzm pojawił się niedawno, z możliwościami pomocy na szczeblu gminnym lub międzygminnym. W tym celu Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie oraz GOPS Michałowice serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone problemom pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom. Spotkanie ma na celu wzajemną wymianę doświadczeń oraz omówienie możliwości pomocy ze strony instytucji samorządowych.

Spotkanie zaplanowane jest w dniu 15 lutego 2010 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12.

W spotkaniu wezmą udział pracownicy pomocy społecznej. Zapraszamy rodziców, terapeutów i wszystkich zainteresowanych pomocą dzieciom z autyzmem z terenu gminy Brwinów,  i gmin sąsiednich.

 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Więcej...

Zmiana w świadczeniu pielęgnacyjnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, iż uległy zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą legitymującą się znacznym stopniem niepelnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny  na czas nieokreślony, chyba, że  orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony wówczas do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to jest ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.


 

                                                             

Więcej...

Projekt systemowy 2010

Od 1 stycznia rozpoczynamy nabór do projektu "Aktywnie do rozwoju"  w roku 2010. W projekcie mogą wziąć udział osoby: bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione, które są  w wieku aktywności zawodowej (15 -64 lata) i korzystają z pomocy społecznej. Możliwy jest udział również osób, które nie spełniają w/w warunków a są osobami z najbliższego otoczenia osoby, która zakwalifikuje się do projektu.
W ramach projektu możliwe będzie: skorzystanie z usług doradcy zawodowego, sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupelnieneim wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, udział w zajęciach w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym - kursy zawodowe, udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, skorzystanie z  indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz udział w Klubie wolontariusza.
Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem kontraktu socjalnego oraz Programu Aktywności Lokalnej dla osób w wieku 15 -25.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Pani Ewy Zalewskiej koordynatora projektu oraz Pana Marka Adamiaka -pracownika socjalnego w projekcie.

Więcej...