Wójt Gminy Michałowice zaprasza do dalszej pomocy powodzianom

 
Dziękując za dotychczasowe wsparcie udzielone poszkodowanym w tegorocznej powodzi zwracam się z propozycją kontynuacji wsparcia poprzez osobisty udział w pracach porządkowych na rzecz poszkodowanych mieszkańców Gminy Słubice w województwie mazowieckim.
W pierwszym tygodniu sierpnia planowany jest jednodniowy wyjazd chętnej grupy mieszkańców Gminy Michałowice – wolontariuszy, którzy chcą nieść pomoc.  Konkretny termin wyjazdu będzie podany indywidualnie każdej zgłoszonej osobie, gdyż prace porządkowe uzależnione są od dobrych warunków pogodowych.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52a osobiście lub telefonicznie (227582793) oraz drogą e- mailową gops@michalowice.pl. Należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz numer PESEL w celu zgłoszenia do ubezpieczenia, osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica.
 
Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są zabrać ze sobą: kalosze, ubranie robocze, rękawice ochronne, wodę do picia oraz suchy prowiant (nie zapewniamy wyżywienia)
Mile widziane środki czystości i sprzęt do sprzątania
 
 
                                        „Bądźmy razem – pomóżmy innym”
                                          Wójt Gminy Michałowice
                                            Krzysztof Grabka

Więcej...

Czerwiec Aktywnych Społeczności

Dni Gminy Michałowice, to świetna okazja do promocji lokalnych inicjatyw i zasobów tym bardziej, że w miesiącu czerwcu odbywa się ogólnopolska akcja pod nazwą „Czerwiec aktywności lokalnej” inicjatywie przyświeca hasło „zróbmy coś dla siebie i dla naszych społeczności”. Z tej okazji podczas Dni Gminy Michałowice Ośrodek zorganizował „przegląd aktywności lokalnej-podzielmy się pasjami” celem przedsięwzięcia było: wzrost wiedzy na temat działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych i mieszkańców Gminy Michałowice, wymiana doświadczeń i zainteresowań, wskazanie oferty dostępnej dla mieszkańców na terenie Gminy Michałowice. W ramach przedsięwzięcia miało miejsce prezentacja dotychczasowego dorobku Koła Emerytów i Rencistów z Nowej Wsi, Towarzystwa Komorowanie, ZHP, Grupy wsparcia z Komorowa, Partnerstwa Ogniwo. W trakcie przeglądu można było obejrzeć reportaż „portret społeczności Gminy Michałowice” przygotowany przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej , odbył się również konkurs plastyczny „Moja Gmina - Miejsce w którym mieszkam”, przygotowano również stanowisko dla dzieci w, którym można było samodzielnie przygotować maskę lub wiatraczek. W przeprowadzenie tego przedsięwzięcia zaangażowanych było 10 wolontariuszy, wszystkim serdecznie dziękujemy.

Więcej...

Ognisko dla wolontariuszy

Dnia 23 czerwca 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zorganizował ognisko dla wolontariuszy, którzy działają na terenie Gminy Michałowice. Spotkanie miało miejsce na terenie rekreacyjnym przy szkole w Nowej Wsi. W spotkaniu uczestniczyło 10 wolontariuszy. Spotkanie było okazją do podsumowania półrocznej pracy wolontarystycznej oraz złożenia podziękowań. W pierwszym półroczu pracę wolontarystyczną na rzecz GOPS wykonywało 27 osób, tj. Wiśniewska Aleksandra, Włodek Paulina, Tyka Edyta, Żaczkiewicz Mateusz, Słodkowska Joanna, Skupińska Joanna, Nowocień Martyna, Ngo-Van Mirosław, Ngo-Van Kamila, Kądzielska Magdalena, Kubiak Barbara, Jeżewska Antonina, Jakubczyk Faustyna, Gołos Klaudia, Gołos Rafał, Gołos Ola, Dąbek Dominika, Kryszkiewicz Wioletta, Taras Marlena, Wojciechowska Małgorzata, Jasińska Klaudia, Sierak Agnieszka, Łęczycka Marta, Piątkowska Katarzyna, Ciszek Katarzyna, Polesinek Janusz oraz Weikert Mariusz. Nasi wolontariusze udzielali korepetycji oraz pomagali w akcjach i imprezach organizowanych na terenie Gminy Michałowice. Dwóch wolontariuszy pomagało przy rozładowywaniu żywności pozyskanej dla potrzebujących mieszkańców Gminy Michałowice.Wszystkim serdecznie dziękujemy, życzymy udanych wakacji i zapraszamy od września 2010 roku.
 

Więcej...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjany

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o naborze na stanowisko Pracownik Socjany
                                                                                                              
Informacja o naborze

Więcej...

Program Aktywności Lokalnej rozpoczęty

Ruszyły warsztaty w ramach Programu Aktywności Lokalnej projektu systemowego "Aktywnie do rozwoju" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.

Więcej...