klub mam - spotkanie z położną

już 12 maja zapraszamy młode mamy na spotkanie z położną

Więcej...

zatrudnimy kierownika wypoczynku

GOPS Michałowice zatrudni kierownika wypoczynku w formie  półkoloni.  Zajęcia półkolonijne są organizowane w terminach 17 -18, 21-25 oraz 28-30 sierpnia łącznie 10 dni . Zajęcia planowane są w godzinach od 9. 00 do 15.00  w świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii przy ul. Ryżowej 90  Półkolonie przewidziane są dla 30 dzieci w wieku szkoły podstawowej, kadrę stanowić będzie 2 wychowawców oraz do pomocy grupa wolontariuszy w tym 6 zagranicznych.

Więcej...

warsztaty animacyjne

Wolontariuszy oraz osoby, które chciałyby podjąc pracę wolontarystyczną jako animatorzy zapraszamy na warsztaty animacyjne z zakresu modelowania balonów i malowania twarzy

Więcej...

zatrudnimy opiekunkę osoby starszej

Poszukujemy osoby/osób do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych i z niepełnosprawnością

Więcej...

Ogólnopolskie seminarium

Serdecznie zapraszamy pracowników socjalnych, organizatorów społeczności lokalnej, animatorów społecznych do udziału w seminarium pt.: Rozwój społecznościowy oparty na zasobach - czyli siła relacji  i współdziałania Seminarium odbędzie się w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach w  dniach 19 -20 czerwca 2017 r. Przedsięwzięcie organizowane jest w oparciu w partnerską współpracę: Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie, Stowarzyszenia K40, Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej oraz  Centrum Wspierania aktywności Lokalnej – CAL. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Krzysztof Grabka - Wójt Gminy Michałowice.

Więcej...