"Trampolina do kariery"

„Trampolina do kariery" to projekt  aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim, realizowany przez Fundację Szansa Dla Niewidomych

Więcej...

"Klub Świetliki" dofinansowanie na rozwój działalności

12 lipca Wójt Gminy Michałowice podpisał umowę na realizację projektu "Klub Świetliki" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Ofertą klubu zostanie objętych 55 dzieci.

Więcej...

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” już po raz ósmy na Mazowszu!

Serdecznie zapraszamy instytucje, organizacje i osoby, które korzystają z pomocy wolontariuszy na terenie Gminy Michałowice do zgłoszenia ich do wyróżnienia w konkursie "Mazowieckie Barwy Wolontariatu" .

Więcej...

UWAGA !!! INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI ELEKTRONICZNIE

Wszystkich mieszkańców Gminy Michałowice składających wnisoki o świadczenie 300+ i 500+ elektronicznie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowy wybór organu do którego wniosek jest kierowany.

Więcej...

Seniorzy i ich potrzeby w kręgu naszego zainteresowania

W związku z rozpoczętą 17 czerwca br diagnozą potrzeb i oczekiwań seniorów z różnych grup wiekowych mieszkających na terenie gminy Michałowice, chcemy zaprosić Państwa do wzięcia czynnego udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety.

Więcej...